гр. София

кв. Казичене

ул. 21 Декември

/150 м. зад бензиностанция Shell/

тел: 0888 284 225;  0889 700 724

e-mail: fox_vp@abv.bg

0888 284 225;    0889 700 724